Müügitingimuste kehtivus

MÜÜGITINGIMUSED E-POES

1. Müügitingimuste kehtivus

 • 1.1. Müügitingimused kehtivad eratas.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Infopark OÜ vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 • 1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Infopark OÜ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 • 1.3. Infopark OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.eratas.ee
 • 1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest
 • 1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu.
 • 1.6. Infopark OÜ on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:– kaup on laost otsa saanud;– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;Kui Infopark OÜ-il ei ole võimalik tellimust täita, võtab Infopark OÜ ostjaga ühendust ning tagastab ettemaksuna tasutud summa.

2. Hinnad

 • 2.1. Kõik eratas.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 • 2.2. Hind sisaldab transporti Kliendini Eesti (välja arvatud Neringa poolsaarele saatmisel) piires. Neringa poolsaarele saates lisandub toote hinnale 40€ koos käibemaksuga.
 • 2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

 • 3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.
 • 3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.
 • 3.3. Täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.
 • 3.4. Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.
 • 3.5. Peale tellimuse vormistamist saabub teie e-mailile Tellimuse kinnitus, mille alusel saate teha panga ülekande Infopark OÜ arveldusarvele.
 • 3.6. Veebipoes ecoscooter.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

 • 4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Infopark OÜ andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Infopark OÜ poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Infopark OÜ-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
 • 4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 • 4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Infopark OÜ pangakontole või pärast maksekaardiga tasumist või sularaha üleandmist kullerile.

5. Kohaletoimetamine

 • 5.1 Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil.
 • 5.1.1. Kullerfirma tagab kauba kliendile kättetoimetamise Baltikumis 1-3 tööpäeva jooksul.
 • 5.2 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 • 5.3. Infopark OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Infopark OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

 • 6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.
 • 6.2. Kaubaga on võimalik tutvuda ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda, kaubaga tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist.
 • 6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
 • 6.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 • 6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@eratas.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • 6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 • 6.7. Infopark OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
 • 6.8. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud

 • 7.1. Infopark OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Infopark OÜ ei saanud mõjutada või ette näha

8. Isikuandmete töötlemine

 • 8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 • 8.2. Infopark OÜ-l on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
 • 8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 • 8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

9. Garantii ja pretensioonide esitamise kord

 • 9.1. Infopark OÜ vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni ühe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
 • 9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Infopark OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Infopark OÜ e-posti aadressil info@eratas.ee või helistada telefonil +372 5074584. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Infopark OÜ vastutusest kauba mittevastavuse eest.
 • 9.3. Kaubal puuduste ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
 • 9.4. Infopark OÜ vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 1(ühe) aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt: – esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Infopark OÜ-ll. – pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.
 • 9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Infopark OÜ ja ostja omavahel kokku.
 • 9.6. Infopark OÜ ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena.
 • 9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@eratas.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • 9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.
 • 9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • 9.10. Ostjal on õigus nõuda Infopark OÜ-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Infopark OÜ-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10. Kasutamisreeglid

 • 10.1. Kõiki Infopark OÜ elektrilisi tooteid on keelatud kasutada ekstreemspordis ning madalatel ja kõrgetel temperatuuridel (+40C ja -10C).
 • 10.2. On keelatud hüpata üle äärekivide, äärekividest alla, kasutada märja ilmaga (lumi, vihm), sõita lompides ja ebatasasel teel (munakiviteel).
 • 10.3. On keelatud endal toodet lahti võtta.
 • 10.4. Kõik Infopark OÜ elektrilised tooted on mõeldud kasutamiseks sirgetel ja kuivadel teedel.

11. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 • 11.1. Kui Infopark OÜ on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Infopark OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.